Broschyrer om dysfagi

Här kan du gratis ladda ner de informationsbroschyrer om dysfagi som fd Svenska Dysfagiförbundet tidigare producerat.

Broschyr 01 – Har du ät- eller sväljsvårigheter
Har du lätt för att svälja fel? Stoppar maten upp någonstans när du äter? Har du ät- eller sväljsvårigheter?

Broschyr 02 – Achalasia cardiae
Stoppar maten upp i bröstet när du äter? Achalasia Cardiae – En matstrupssjukdom som kan starta i tidiga tonåren.

Broschyr 03 – Mellangärdesbråck, Hiatushernia
Stoppar maten upp i bröstet när du äter? Mellangärdesbråck, Hiatushernia. En vanlig matstrupssjukdom i alla åldrar.

Broschyr 04 – Ät- och sväljsvårigheter vid stroke
Ät- och sväljsvårigheter vid stroke.

Broschyr 05 – Om PEG och Witzelfistel
Från bukvägg till magsäck. Om PEG och Witzelfistel.

Broschyr 06 – Från tallrik till magsäck. Vem gör vad?
Från tallrik till magsäck. Vem gör vad?

Broschyr 08 – Cancer och dysfagi
Cancer och dysfagi.

Broschyr 09 – Att sätta i vrångstrupen
Att sätta i vrångstrupen.

Broschyr 10 – Patienter med dysfagi berättar
Att leva med ät- och sväljsvårigheter. Patienter med dysfagi berättar

Har ditt barn svårt att äta eller svälja?
Om sväljningssvårigheter hos barn.

This entry was posted in Broschyrer. Bookmark the permalink.