Näringsbrist vid dysfagi

Med näring förstås dels kalorier som ger energi, dels näringsämnen som är en förutsättning för att kroppens organ och celler skall fungera normalt. Sådana näringsämnen är t.ex. mineraler, spårämnen, vitaminer och essentiella aminosyror.

Den energigivande näringen indelas i äggviteämnen (proteiner), kolhydrater och fett. Proteiner och kolhydrater ger vardera 4.5 kilokalorier per gram, fett ger 9 kilokalorier per gram. En vuxen kvinna med t.ex. kontorsarbete behöver cirka 1800 kilokalorier per dygn, för en vuxen man krävs i genomsnitt 2000 kilokalorier per dygn.

För att gå upp ett kilo i vikt, eller för att gå ner ett kilo, krävs ett ökat respektive minskat intag på omkring 7000 kilokalorier. Vid tungt kroppsarbete kan kaloribehovet mångdubblas vilket visar att motion och fysisk aktivitet är viktiga komponenter för den som vill gå ned i vikt.

Det går inte att överleva i längden genom att bara inta kolhydrater som energikälla eftersom vissa näringsämnen kräver protein- eller fettillförsel. Så t.ex. är A och D-vitaminerna bundna till fett. För uppbyggnad av muskler och andra vävnader är proteiner nödvändiga. Kolhydrater måste dock utgöra cirka två tredjedelar av energitillförseln.

En överviktig människa kan vara undernärd i den bemärkelse att inte tillräckligt med näringsämnen tillförts vilket kan ge upphov till sjukdomar. Så kan t.ex. lågt järnintag ge upphov till sköra naglar, sprickor i mungiporna, sveda i munnen och blodbrist. Ett lågt kalkintag kan ge benskörhet. För lite C-vitaminer kan ge ökad benägenhet för infektioner, för lågt B-vitaminintag kan ge känselrubbningar o.s.v.

För den som har ät- och sväljsvårigheter kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med energigivande kost. Det är då nödvändigt att ge små och energitäta matvolymer vilket åstadkommes om fettmängden i maten ökas och intaget av grönsaker, rotfrukter, frukter och bär minskas. Risken är då stor att maten inte innehåller tillräckligt med näringsämnen. Det kan vara svårt att själv komponera en näringsriktig diet. Det finns nu många näringsriktiga produkter att tillgå något som man bör få hjälp med av en dietist. En rätt näringstillförsel är en ofta förbisedd faktor för att ha en god hälsa. Att äta rätt är dock ingen garanti för hälsan om man samtidigt tillför sig skadliga ämnen, då framförallt tobaksrök och alkohol.

Text av: Dr Lita Tibbling Grahn

This entry was posted in Diet och kost, Dysfagi. Bookmark the permalink.