Forskningsstipendier kring orofaryngeal dysfagi

Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) utlyser härmed stipendier om vardera
50 000 (femtio tusen) kr för forskning om orofaryngeal dysfagi (OFD) gärna med inriktning mot behandling, prognos vid nutritionsstöd eller frekvens, komplikationer och prognos i samband med PEG-nutrition.

Redovisning av eventuellt beviljat stipendium skall inlämnas till SFKN senast två år efter beviljandet. Pengar som inte använts till avsett ändamål kan komma att krävas tillbaka av SFKN.

Skicka din ansökan med bifogad forskningsplan senast 15 juni 2012 till professor Gunnar Akner, Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 70185 Örebro eller ring för diskussion på mobiltel 070-6204846 (Akner) eller bitr professor Lita Tibbling Grahn tfn 0940-81014.

This entry was posted in Allmänt, Dysfagi. Bookmark the permalink.