Behandling

I regel går det att förbättra en nedsatt sväljningsförmåga. Olika former av dysfagi kräver olika behandlingar. Viktigast är att se till att få i sig tillräckligt med energi och näring. För den med orofaryngeal dysfagi är konsistensanpassning och näringsberikning ofta nödvändigt.

För den som har oral dysfagi kan det vara av värde att ändra en medicinering som lett till uttalad muntorrhet. Födan kan behöva konsistensanpassas. Träning av tungans muskulatur kan vara till stor hjälp.

Personer med faryngeal dysfagi bör undvika tunnflytande drycker och de bör ha en riktig sittställning vid måltider. Många tror att vätska är lättare att svälja än fastare föda. För personer med faryngeal dysfagi är det tvärtom. Vätska måste förtjockas för att undvika felsväljning. Om den som har oral och faryngeal dysfagi behöver mer än en timme för att få i sig en normal måltid krävs tillförsel av näring via sond. Sonden läggs första veckorna genom näsan till magsäcken. Vid långvariga problem opereras en slang in från bukväggen till magsäcken, s.k. witzelfistel eller PEG.

För de med esofageal dysfagi är det oftast nödvändigt att undvika t.ex. kalops, biffar, degigt bröd, potatismos, ris och stora tabletter. Olika former av kirurgisk behandling kan också bli aktuell.

En person med achalasia cardiae kan antingen behandlas med vidgning av nedre matstrupsmunnen eller med öppen kirurgi varvid nedre delen av matstrupsmuskulaturen genomskäres för att underlätta matpassagen till magsäcken.

För den med mellangärdesbråck, hiatushernia, som orsak till esofageal dysfagi kan operation bli nödvändig med återställande av anatomin och förträngning av bråckporten, hiatus.

För den patient som har en matstrupscancer kan operation med borttagande av tumören utföras, en behandling som ofta kombineras med strålbehandling och cellgifter.

Måltidsråd för dig som har lätt för att sätta i halsen:

  • Undvik att prata när du äter.
  • Ha det lugnt omkring dig vid måltider.
  • Rätt sittställning är viktig.
  • Se till att få i dig tillräckligt med vätska. Förtjocka drycker eller ät mat med högt vätskeinnehåll.
  • Undvik ev. ättiksinlagd mat, sura eller alkoholhaltiga drycker.
  • Gör matsitutationen njutbar genom att stimulera smak, lukt och syn.
  • Trötta inte ut dig med stora måltider. Ät hellre små måltider men oftare.
  • Anpassa konsistensen på mat och dryck efter dina behov.

För den som vill ha recept och råd om diet hänvisas till sidan med litteratur om dysfagi.

Skrivet av: Dr Lita Tibbling Grahn