Kontakt

Då Svenska Dysfagiförbundet har upplösts finns inte längre några kontaktuppgifter och de eventuella uppgifter som kan förekomma i broschyrer eller tidskriften Dysfaginytt är inaktuella.

Om du vill få kontakt med andra som har dysfagi och sväljningsproblematik kan du besöka Dysfagisidan på Facebook.

Om du har frågor kring den här webbplatsen kan du kontakta webmaster@dysfagi.se.