Länkar

Här hittar du andra sidor relaterade till dysfagi

Dysfagi på Facebook
Sväljningshjälpen – Svenskt diskussionsforum om dysfagi
Dysphagia Resource Center – Kunskapsbank om dysfagi
join-dysfagi@list.uas.se – Newsgroup om dysfagi
Akalasipatients egen hemsida med info om akalasi

Forskning
Vetenskapsrådet
Gastrolab – Endoskopisk research. Stor länksamling
Riks-Stroke – Register för akut stroke
Vårdalinstitutet – forskning och utveckling inom vårdområdet
KC-Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård

Universitet, utbildning mm
Umeå Universitet – Enheten för logopedi
Karolinska Institutet – Logopedprogrammet
SV – Studieförbundet Vuxenskolan

Sjukhus, kliniker mm
Sahlgrenska akademin – Mottagning för logopedi och foniatri
Universitetssjukhuset MAS, Neurologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Logopedmottagningen Rosenlund

Nutrition, diet och konstistensanpassad mat
Findus Foodservices
Nutricia Nordica AB
Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)

Hälsa- och sjukdomsinformation
FASS
Apoteket
Sjukvårdsrådgivningen
Vårdguiden
Sjukhusbiblioteken
Netdoktor
SMIL – Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän

Vårdförbund
Svenska Logopedförbundet – DIK
DRF – Dietisternas Riksförbund
DIO – Dietister inom onkologi

Patientorganisationer
Mun-H-Center
Strokeförbundet
Demensförbundet
Afasiförbundet
Mun- och halscancerförbundet, fd Laryngförbundet
Riksförbundet för mag- och tarmsjuka
Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning
NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Handikappförbunden
Anhörigrådet i Sverige
Knappenföreningen – Norsk förening för barn med ätsvårigheter
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
FUNKA Portalen
Marschen för tillgänglighet

Publikationer
Dagens medicin
Läkemedelsvärlden
Läkartidningen
Äldreomsorgsbloggen
HSI Förlag – Hälso & Sjukvårdsinformation
Internetmedicin.se – För läkare
PubMed

Myndigheter mm
Folkhälsoinstitutet
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering
Stockholms Läns Landssting