Lästips

Dysfagiförbundet har gett ut 10 informationsbroschyrer om dysfagi med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden.

Det finns också en allmän informationsbroschyr som finansierats av Findus Diet, med titeln Har du lätt för att svälja fel? Information för dig med ät- och sväljsvårigheter

Dysfaginytt var Svenska Dysfagiförbundets kvartalsvisa tidsskrift. De flesta finns att läsa i pdf-format här på hemsidan.

Professor Ekbergs material om sväljningsfysiologi innehåller en lång lista över referenser och rekommenderad litteratur.

Rapport 36 från KC-Kompetenscentrum
KC_rapport36 Ätsvårigheter bland boende på sjukhem. Förekomst och en ny klinisk bedömning.

Mätt rätt och slätt!
I september 2008 kom en ny omarbetad utgåva av kokboken Mätt Rätt & Slätt- en kokbok vid tugg -och sväljsvårigheter. Boken vill inspirera till matglädje och hjälpa till att göra måltiderna till dagens höjdpunkter, även om man har svårt att svälja eller tugga. För mer information, vänligen kontakta Gunnel Stuhr Olsson på telefon 042-86238 eller e-post gunnel.stuhr-olsson@se.findus.com

Sensorimotor brain plasticity in stroke patients with dysphagia. A methodological study on investigation and treatment
Mary Häggs avhandling från Uppsala Universitet publicerades 2007. Avhandlingen visar på hur mungympa eller användning av träningshjälpmedel som munskärm eller gomplatta kan lära personer med sväljsvårigheter att svälja igen. Träningskonceptet tar vara på hjärnans stora förmåga till nyinlärning ”den centrala kompensationen”. Här finns även en manual och ett mätprotokoll för utredning, vilket också kan användas vid utvärdering av insatt behandling. Avhandlingen kan läsas här

Hägg M, Anniko M. Lip force training in stroke patients with dysphagia. Acta Oto-Laryngologica, Volume 128 Issue 9, 1027, 2008

Hägg M. Olgarsson M. Anniko Matti. Reliable Lip force measurement in healthy controls and in patients with stroke: A methodological study. Dysphagia 23:302-309, 2008DOI 10.1007/s00455-007-9143-y, 2008

Hägg M. Via munnen reorganiseras hjärnan och hjälper sväljningshandikappade. Sjukhustandläkartidningen, Årgång 33, Nr 2, 2008

Hägg M. Tandläkare kan hjälpa sväljningshandikappade. Tandläkartidningen, Årgång 100, Nr. 11, 2008

Hägg M. Larsson B. Effects of Motor and Senory Stimulation in Stroke Patients with Long-lasting Dysphagia. Dysphagia 19:219-230, 2004

Förlamningen. Dagboksanteckningar. 1986.
Av Carl-Erik Åhgren. Ur titelsidan: ”Syn och hörsel eller känsel var det inget fel på men jag låg där som ett kolli utan att kunna meddela mig med yttervärlden. Jag är fullt frisk men orörlig som en gråsten… Det är som om man måste leva i ett själsligt vakuum utan möjlighet att komma ur.

Finns endast på större bibliotek men även på många sjukhusbibliotek. Bör läsas av ALLA som kommer i kontakt med patienter som inte kan tala för sig och som är beroende av andras hjälp.

Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders, 2nd ed., Pro-ed, Austin, 1998.
Av Logemann, JA. Klassikern i en andra utgåva, uppdaterad och omarbetad/kompletterad. Späckad med välunderbyggda beskrivningar och välgrundade iakttagelser. Logemanns erfarenhet imponerar – mängden patienter hon mött i klinik och forskning. Lättläst när man väl svalt den något trista layouten och bra på alla sätt, men otydliga bilder.

Management of Adult Neurogenic Dysphagia
Av Huckabee, ML och Pelletier, CA, Singular Publishing Group, San Diego, 1999.
I pocketformat är denna bok något att konsultera varje dag och särskilt när man vill få sväljterapin på plats. Genomarbetad redovisning av de terapeutiska manövrar och andra åtgärder som står logopeden till buds. Tydligt, lättläst kapitel om nutrition för logopeder. Ett helt kapitel om patienter med dysfagi, total icke-oral nutrtion och de problem som möter behandlaren i dessa fall.

Endoscopic Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders
Av Langmore, SE, Thieme, New York, 2001. Ett jätteverk i lyxformat där bland annat sväljningens anatomi och fysiologi beskrivs mycket ingående. Finfina illustrationer och FUS-fotografier i svartvitt och färg. Langmore, SE

Manual of Dysphagia Assessment in Adults
Av Murray, J, Singular Publishing Group, San Diego, 1999. Utförlig och komplett beskrivning av bedömning av sväljning med röntgen och nasofiberskopi. Normaldata. Tydliga fotografier. Lättläst och intressant.

Deglutition and its Disorders
Av Perlman, AL och Schultze-Delrieu, K, ed. Singular Publishing Group, 1997.
Komplett referensbok med ingående beskrivningar av olika bedömningsinstrument/metoder och dysfagi. Välbeskrivet om nervsystemets roll i sväljprocessens olika nivåer. Tunga namn bidrar med kapitel om sina specialiteter.

The Swallowing Manual. Singular Publishing Group, 1999.
Av Rubin, JS, Broniatowski, M och Kelly, JH. Snabbuppslagsboken för klinikern. Format: ryms i rockfickan. Kortfattat och tydligt om sväljningsfysiologi – bra schematiska bilder, överskådliga och basala kapitel om bedömning och behandling skrivna av olika yrkesföreträdare med tyngd.

Dysphagia: A Continuum of Care.
Av Sonies, BC. ed. Aspen Publishers, 1997. Tyngdpunkten ligger på etiska frågor i samband med behandling och omvårdnad av dysfagi. Gråtrist layout, men viktig vinkling av dysfagibehandling.

The Source for Dysphagia
Av Swigert, N. LinguiSystems, Inc, 1996. Tillsammans med Huckabee ovan dysfagilogopedens ”Farfars praktiska råd”. Oerhört välstrukturerat om behandlingsupplägg utifrån symptom/funktion/besvär och uppföljning/utvärdering. Evidensbaserat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>