Symtom

Vid oral dysfagi kan olika symtom förekomma:

 • Oförmåga att transportera tuggan till svalget varvid vätska okontrollerat kan rinna ner i svalget och luftvägarna med hosta som följd.
 • Mat läcker ut genom munnen.
 • Oförmåga att öppna munnen, stänga munnen eller tugga.
 • Talsvårigheter.
 • Faryngeal dysfagi kan ge upphov till hosta och kvävningsattacker i samband med måltider.
 • Lunginflammation, bronkit.
 • Gurglig och rosslig röst.
 • Läckage av mat eller dryck upp till näsan.
 • Viktnedgång.
 • Gamla matrester kan många timmar eller t.o.m. dygn komma upp i munnen.
 • Behov att spotta ut saliv som ej kan sväljas ner.
 • Salivansamlingen i munnen ger också problem att tala.
 • Förlängd ättid.

Esofageal dysfagi finns av två typer – intermittent och konstant.

Intermittent esofageal dysfagi orsakar:

 • Stoppkänsla i bröstet i samband med måltid.
 • Bröstsmärtor som i regel inte kan skiljas från hjärtsmärtor.
 • Klumpkänsla i halsgropen.
 • Hosta, ofta i samband med måltid, ibland försämring av astma

Konstant esofageal dysfagi orsakar:

 • Stoppkänsla i bröstet eller i halsgropen vid en bestämd storlek på tuggan.
 • Bröstsmärtor.
 • Viktnedgång.

Skrivet 2009-06-05 av: Bitr professor Lita Tibbling Grahn