Undersökningsmetoder

Den viktigaste undersökningsmetoden är en noggrann anamnes, d.v.s frågor om t.ex. felsväljning och hosta förekommer vid måltider, om det alltid blir stopp i bröstet vid en viss storlek på tuggan, om kräkningar och uppstötningar smakar surt eller har neutral smak, om vikten gått ned, om en normal måltid tar längre tid än normalt, om det är svårt att svälja undan maten från munnen.

Viktigt är också att efterhöra om andra symtom förekommer samtidigt med dysfagin, t.ex. talsvårigheter, sväljningssmärtor och bröstsmärtor.

Vilka mediciner tar patienten? Många mediciner kan ge uttalad muntorrhet med sväljningssvårigheter.

Munhålans motoriska och sensoriska funktion undersöks bäst av öron-näsa-halsläkare. Genom inspektion och palpation kan anatomiska förändringar avslöjas.

Vid faryngeal dysfagi finns flera möjligheter:

Genom att titta ned i svalget med s.k. larynxspegel kan läkaren se om det finns sekretrester i nedre delen av svalget eller om stämbanden inte stänger sig normalt. FUS (fiberoptisk undersökning) innebär att en tunn slang försedd med fiberoptik förs ned genom näsan till övre delen av svalget. Genom att be patienten svälja t ex karamellfärgat äppelmos går det att se om tuggan stannar kvar i svalget eller åker ner i luftvägarna.

Med videoröntgen vid orofaryngeal dysfagi kan olika matkonsistenser och olika huvudställningar testas vilket ger såväl diagnostiska som terapeutiska fördelar.Vid esofageal dysfagi används ofta vanlig kontraströntgen som ger möjligheter att avslöja förträngningar, tumörer, divertiklar, främmande kroppar som fastnat, inbuktningar utifrån mot matstrupen, mellangärdesbråck av olika typer m.m.

Endoskopisk teknik används främst vid undersökning av matstrupen, ofta benämnd gastroskopi (egentligen är det en esofagoskopi som används när matstrupen undersöks). Med s.k. stela esofagoskop sövs patienten. Används mest för att ta bort främmande kroppar som fastnat.

Med fiberendoskop behöver patienten ej sövas. Till fiberendoskopen används olika former av optik som gör det möjligt att se i olika riktningar genom det böjliga röret. Fiberendoskopen är försedda med kanaler som möjliggör provtagning av vävnadsbitar och att blåsa in luft för att få bättre insyn. Ibland används endoskopen för att göra mindre operationer, t.ex att vidga förträngningar i matstrupen eller i nedre matstrupsmunnen.

Skrivet av: Dr Lita Tibbling Grahn